Medlemsbetingelser​

Medlemskab og varighed:
​Et medlemsskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Shape Up Fitness. Vores medlemsskaber er løbende og fortsætter indtil de opsiges i henholdtil ”opsigelse af medlemskaber”. Kontante medlemskaber løber i den, på købstidspunktet, aftalte periode.

Opsigelse af Løbene medlemskab:
​Et løbene medlemskab kan til enhver tid opsiges med varsel på løbene måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske ved personligt fremmøde i centrets bemandede åbningstid eller via e-mail til info@shapeupfitness.dk hvor medlemsnummer og fødselsdato vedhæftes. Herefter vil du modtage en kvittering for opsigelse.

Tilbud, kampanger eller lign.:
​Man kan altid kun gøre brug af ét tilbud, med mindre andet annonceres. Ved indmeldelse på et tilbud, kampagne eller lign., hvor den månedlige pris er lavere end vores normalpris i en periode, sættes prisen automatisk op når denne periode udløber. Ønsker man ikke at overgå til denne pris skal der laves en opsigelse efter gældende betingelser herfor. (Se “Opsigelse af Løbene medlemskab”)


Betaling:
​Ved oprettelse af et løbene medlemskab SKAL medlemskabet tilmeldes et gyldigt betalingskort således at ydelsen vil blive trukket automatisk d. 1 i hver måned. Det er altid medlemskabstager´s ansvar at opdatere til nyt betalingskort, via ”min side” i sports-solution, såfremt man skifter sit betalingskort.

For sen betaling:
​Betales den løbende ydelse ved løbenemedlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en påmindelse via mail til medlemmet og desuden opkræves der et gebyr efter gældende takst. Medlemskabstager er forpligtet til at sørge for at opdatere sin mailadresse på ”min side” i Sport-solution. Er beløbet ikke indbetalt efter 10 dage spærres medlemskortet, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelses periode godskrives ikke af Shape Up Fitness. Er restancen ikke indbetalt efter 3 mail påmindelser vil sagen blive sendt til inkasso.

Gebyrer:
​Vi forbeholder os ret til at pålægge gebyrer for følgene services: 1: Udeblivelse fra en reserveret plads på et hold: Reserverer du plads på et af vores hold, og undlader at møde op eller af-reservere du din plads senere end 2 timer før holdstart, pålægges du et gebyr efter gældende takst for udeblivelse/forsen afmelding. 2: Administrations gebyr. Der vil ved hver træknings pålægges et admin. gebyr som bla. bruges til at dække den udgift vi har ved den automatiske betaling.

Bero perioder:
​Løbene medlemskaber kan, mod gebyr efter gældende takst, sættes i bero 1 gang årligt, dog min. 1 måned og max. 3 måneder. Kontantmedlemskaber (Månedskort, Årskort mv.) kan ikke sættes i bero. Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemskabet dog sættes i bero mod forevisning af lægeerklæring. Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Ved udstationering kan medlemskabet sættes i bero i 1 til 6 måneder mod fremvisning af dokumentation for fraflytning. Varsling af bero skalske mindst 14 hverdage før d. 1. hvor bero skal træde i kraft.

Umyndige medlemmer:
​Er en person under 18 år, kan løbene medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

Helbredstilstand og personskade:
​Al træning sker på eget ansvar. Er et medlem under 18 år gammel sker træning under værges ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Shape Up Fitness. Shape Up Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande:
​Shape Up Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt under træning. Shape Up Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler:
​Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Brug af doping midler medfører øjeblikkelig bortvisning. Nægteret medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve og medlemmet bortvises øjeblikkeligt. 

Services udbudt i vore lokaler:

Det er ikke tilladt at udbyde services og produktsalg i vores lokaler uden forudgående aftalt. Dvs. at det ikke er tilladt at forestå personlig træning, vejledning, massage, behandlinger, coaching, salg af div. produkter, mv. da vi som virksomhed selv genererer vores omsætning på disse produkter. Brud på denne regel vil medføre bortvisning.

Udelukkelse af medlem:
​Shape Up Fitness kan til enhvertid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke startgebyr. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort,sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og Shape Up Fitness forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

Ændring af medlemsbetingelser:
​Shape Up Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på løbene måned + en måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Shape Up Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med øjeblikkelig varsel, såfremt det pålægges os af myndighederne.

Henvendelser fra Shape Up Fitness:
​Vi retter fra tid til anden henvendelse til medlemmer og tidligere medlemmer. Dette kan være både konkret information til et enkelt medlem eller generelle henvendelser omkring praktiske ting i centeret, arrangementer eller tilbud og lign. 

​Seneste  nyheder​ fra Shape Up

4 gode grunde til at dyrke yoga​

Det går efterhånden op for flere og flere, hvor gavnligt og effektivt Yoga er. Ikke bare som træningsform i sig selv, men også i kombination med øvrig træning…

Vind konkurrence og bliv gratis medlem

På vores facebook side “Shape Up Fitness - Aalborg S” kører vi jævnligt konkurrencer med præmier lige fra biografture til gratis medlemskaber.

Læs mere her »

Kosten er ligeså vigtig som træningen

Det er stort set umuligt at nå dit mål med træning alene. Kosten er også en nøglefaktor uanset om dit mål er at tabe dig i vægt eller øge din muskelmasse.